Актове за фирми в с. Чифлик, Рибарица и на кмет за административни нарушения

За периода 28.08.2017г. – 01.09.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 55 проверки на обекти с обществено предназначение – 10 места за настаняване, 1 компютърна зала, 11 фризьорски и козметични салони, 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 5 детски заведения, 12 училища, 3 ученически общежития, 4 гробищни парка,  1 плувен басейн и 3 хотела в гр. Ловеч, с. Торос, с. Дерманци, с. Бежаново, гр. Троян, с. Орешак, с. Черни Осъм, гр. Априлци, с. Галата, с. Градежница, с. Глогово. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

През периода здравните инспектори са съставили 3 акта за установени административни нарушения: на кмет на с. Добревци – за неизпълнение на здравните изисквания при поддържане чистотата на населеното място; на управител на плувен басейн в с. Рибарица – за липса на контрол на качеството на водата в басейна по показатели от Инструкция 34 и на фирма, стопанисваща обект за временно настаняване в с. Чифлик – за необеззаразяване на водата за питейно-битови цели подавана към обекта.

В хода на текущия контрол са проверени 36 козметични продукта и 14 биоцидни препарата, предлагани в търговската мрежа и 23 химични препарата в строителни магазини в гр. Ловеч. Всички проверени продукти отговарят на нормативните изисквания.

През отчетния период, по разпореждане на Окръжна прокуратура Ловеч, са извършени 2 проверки по чл. 40 от ЗЛЗ в амбулатории от извънболнична помощ в гр. Ловеч, на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения и за наличие на предпоставки по чл.45, ал.1, т.1-9 и основания за заличаване на проверените ЛЗИБМП. Не са установени основания за заличаване на практиките.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са приети и обработени 62 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, а обжалваните до ТЕЛК-Ловеч е едно. Новосъздадените медицински експертни досиета са 19 бр.

През седмицата в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 6  проби вода от ведомствени водоизточници по микробиологични и химични показатели от: гр.Троян, с.Черни Осъм, с.Гумощник, с.Орешак, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 4 проби води за пиене и водоналиване от обществени минерални водоизточници (обществени чешми и др.) и за лечебни и профилактични цели по микробиологични и химични показатели от: с.Шипково, които съответстват на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

Изследвана е 1 проба вода от плувен басейн по микробиологични и химични показатели от: гр.Априлци, кв.Видима, която съответства на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

За периода 28. 08. 2017 – 03. 09. 2017 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

  • Варицела 2 сл . – по 1 за гр. Ловеч и Луковит

Чревни инфекции

  • Гастроентерит 1 сл. за с. Галата
  • От групата на хепатитите са регистрирани 9 сл. на Хепатит  А, от които 7 сл. за гр. Луковит  –  6 деца от 2 г. до 9 г., контакт в квартала; 1 мъж 46 г. санитар в ДПБ Карлуково – не съобщава за контакт с болни от града – издадено е предписание до Директор ДПБ Карлуково за противоепидемични мерки в ЛЗ
  • 1 сл. за гр. Ловеч
  • 1 сл. за гр. Тетевен

РЗИ Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button