Акция „ЗИМА” стартира на територията на цялата страна

Периодът на провеждането й е от 1 до 30 ноември.

Преминаването към зимния сезон води до увеличаването на броя на произшествията, характеризиращи се освен с несъобразена или превишена скорост и с подценяване на необходимостта от подготовка на автомобилите за зимни условия, сочат данните до този момент. Това е причината за организирането на традиционната акция „Зима“ от Главна дирекция „Национална полиция”, Съюза на българските автомобилисти, Българския Червен кръст, с участието и на партньори.


 С цел превенция над поведението на водачите, пътниците и пешеходците при движение по пътищата при зимни условия в рамките на акцията е предвидено провеждането на три кампании:
От 01 до 10 ноември –кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на пътни превозни средства – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и т.н.


От 11 до 20 ноември – кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо тях.


От 21 до 30 ноември –кампания „Безопасно шофиране през зимата”, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.


В рамките на всяка от трите кампании ще бъде обявен по един ден без жертви на пътя, както следва:
06 ноември – Ден без велосипедисти – жертви на пътя; 
16 ноември – Ден без пешеходци –жертви на пътя; 
22 ноември – Ден без водачи и пътници в МПС – жертви на пътя.


В хода на контролната си дейност по време на акция „Зима”, както и през целия есенно-зимен период, пътните полицаи ще контролират изправността на всички светлинни източници и светлоотразителна сигнализация на пътните превозни средства. Активно ще се следи за изправността на осветителните системи и сигнализацията на велосипеди, пътни превозни средства с животинска тяга, селскостопанска техника и др., както и спазването на задължението по Закона за движение по пътищата от страна на велосипедистите – да носят светлоотразителни жилетки в тъмната част от денонощието, извън населените места и при намалена видимост. Пътните полицаи ще насочат вниманието си към водачите, които се движат с включени допълнителни светлини за мъгла, без да е налице намалена видимост, снеговалеж, дъжд или други подобни условия.


Статистиката показва, че от началото на 2017 г. до 27.10.2017 г. в ловешка област са регистрирани 504 пътнотранспортни произшествия, 161  от които тежки. Загинали са 23 човека и са  ранените 251. 
За същия период на миналата година автопроизшествията са били 933, 237 от които тежки. Загинали са 27 и са ранени 340 човека.

Related Articles

Back to top button