Държавно ловно стопанство „Русалка“ – Априлци си върна имоти

Областният управител Георги Терзийски издаде 68 заповеди на основание разпоредби на Закона за държавната собственост, с които отмени 68 aкта за частна общинска собственост на община Априлци. 67 от тях влязоха в сила, а една заповед се обжалва по административен ред пред Административен съд Ловеч.

До отмяната на актовете се стигна след подадено второ искане от Държавно ловно стопанство „Русалка“ – Априлци. След първото през 2016 г. областният управител е изпратил становище до Министерство на земеделието и храните, откъдето с писмо са поискали от община Априлци сама да деактува имотите. Тъй като това не е направено, „Русалка” изпраща ново искане Областен управител да издаде Заповед за отмяна на актове за общинска собственост, което вече е възможно след влизането в сила на измененията в Закона за държавната собственост. От приложените доказателства към искането се установи, че имотите, атакувани за общинска собственост в землищата на град Априлци и с. Велчево, са част от държавен горски фонд.

Съгласно протоколно решение от 2014 г. имотите, за които актовете са отменени, са обявени от община Априлци за земеделски земи, а дефакто са горски фонд. Това става ясно след извършена проверка на доказателствата към жалбата на Държавно ловно стопанство „Русалка” – Априлци. Това е и мотивът на областния управител Георги Терзийски да отмени актовете за общинска собственост на общината.

Областен управител е изпратил информация за отменените актове за общинска собственост до Министерство на земеделието, храните и горите и жалбоподателя за последващи действия.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button