Ивелина Мондешка от СУ“Васил Левски“ Троян представи достойно родния си град

На 6 октомври в Русенския историческия музей стартира Национална ученическа историческа конференция „Европа навлиза в българските земи (втората половина на XIX – началото на XX в.)“. Поводът е 10- та годишнина от приемането на България в Европейския съюз. Началото на събитието даде директорът на музея проф. д-р Николай Ненов. В конференцията участие взеха 26 ученици от цялата страна. Сред тях бе и ученичката от 11 „А“ клас на  СУ“Васил Левски“ Троян – Ивелина Мондешка.  Нейният доклад „Когато Европа дойде под Балкана“ разгледа начинът, по който е електрифициран Троян през 1912 г. и построяването на санаториума за гръдноболни през1905 г. Участниците с изненада научиха, че Троянският санаториум е първия по рода си не само у нас, а на Балканите.
В докладите си младите хора проследиха по какъв начин европейските порядки навлизат в различните райони на България и какво влияние оказват върху нашия бит. Задължителният алгоритъм, по който гимназистите бяха подготвили разработките си, включваше посещения на библиотеки и музеи, работа със специализирана литература, ползване на архив, проучване на регионалната преса. „Целта е да се провокира интересът на учениците към миналото и историята и да се развият способностите им в сферата на проучвателната дейност“, обобщи Николай Чакъров, главен учител в СУПНЕ „Фр. Шилер“ Русе и инициатор на проведената конференция.
С помощта на фондация „Русе – град на свободния дух“ всичките 26 разработки на ученици са включени в сборник. Той е оформен в три тематични кръга: Образование, Технически новости и Европейското влияние в градовете, които са подчинени на голямата тема за взаимодействието между Европа и българите. Разработките показаха завидно умение у учениците да подберат фактите, да направят нужния анализ и да разкрият картината на промяната, която настъпва по българските земи.
Сред гостите на събитието бяха проф. Красимира Табакова от Софийски университет и доц. Виолета Стойкова от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Related Articles

Back to top button