Най-много средства държавата предоставя за община Троян по две програми

С решение на МС от 18 октомври държавата предоставя на 4 общини от област Ловеч 170 000 лв по две национални програми в образованието. Община Априлци получава 67 500 лв по НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Рационализация на мрежата от професионални училища”. В Община Ловеч ще влязат 1561 лв по програма „Без свободен час в училище”. По същата програма 889 лв отиват и в община Тетевен.

Най-много средства държавата предоставя за община Троян – общо 99 845 лв. От тях по за оптимизиране на училищната мрежа  са предвидени 98 704 лв, а останалите 1141 лв са за „Без свободен час”.

Общият размер на отпуснатите средства за цялата страна е близо 2 281 000 лв. Тези допълнителни средства ще бъдат преведени по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. С приетото министерство постановление се завишава с 240 лв и сумата, предвидена за община Тетевен по други две програми „Ученически олимпиади и състезание” и „Осигуряване на съвременна образователна среда”.

Related Articles

Back to top button