Официално бе подписан акт за започване на ремонт на НЧ“Наука-1870″Троян – галерия

На 14.10.2017 г.(събота)  от 15.30 часа  се проведе встъпителна пресконференция в заседателната зала на Община Троян. 

А от 16.00 часа  се състоя официална церемония „Първа копка“ на пл. „Възраждане” пред НЧ“Наука-1870“, по повод стартирането на  Проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, който се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.

Всички от  екипа на този проект подписаха акт за започване на ремонт, който бе затворен бутилка и предаден на майстор уста Петър Петров  да го вгради някъде  в стените на  сградата на читалището. За да остане за бъдещите поколения.

Градоначалникът на Троян Донка Михайлова сподели,че това е прецедент за Троян- 3 проекта за един и същ обект. Очаква се в началото на лятото най-старото и голямо читалище да е обновено и модернизирано. Да има киносалон и да е достъпно за инвалиди. Обеща и строг контрол по време на ремонта.

И по стар обичай  кметът  на града хвърли сол  и с Петър Петров лиснаха вода за да върви ремонта

http://troyanexpress.com/2017/10/15/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%…

Публикувахте от ТроянЪт – Всичко за Балкана в Събота, 14 октомври 2017 г.

Подобряването на енергийната ефективност на сградата на общинската културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ в гр. Троян ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

Бенефициент на  проекта: Община Троян

Дата на стартиране – 01.09.2016 г.

Дата на приключване – 01.05.2018 г.

 

Обща стойност на проекта: 1 169 406,04 лв

Европейско  финансиране: 980 592,33 лв

Национално съфинансиране: 173 045,71 лв

Финансиране от Община Троян: 15 768,00 лв

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button