Първа копка и в кв .Буковец Троян

ОБЩИНА ТРОЯН СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. ТРОЯН – I“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Днес,  03.10.2017 г. /вторник/ по Проект №BG16RFOP001-2.001-0116 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян – I“, Община Троян се проведе официална церемония за ефективен старт на проекта „Първа копка“ и встъпителна пресконференция.

Бенефициент по проекта е Община Троян.

Бюджетът на проекта е 2 091 746,80 лв., от които 1 777 984,78 лв. съфинансиране от ЕФРР и 313 762,02 лв. Национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца от датата на подписване на Договора за безвъзмездна финансова помощ или от 19.10.2016 г. до 19.06.2018 г.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради в град Троян. Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевата територия, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на парниковите газове в града.

Проектът предвижда изпълнение на енергоспестяващи мерки в 10 бр. многофамилни жилищни сгради със 73 самостоятелно обособени обекти (71 бр. с жилищно предназначение и 2 бр. със стопанско предназначение), както следва: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12.

На пресконференцията бяха представени дейностите по проекта и очакваните резултати от неговото изпълнение.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button