Успешното междупредметно взаимодействие в ПГМЕТ Троян получи отзвук из България

На 29 и 30.09.2017г в гр.София се проведе Осемнадесетата годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България с международно участие на тема „Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история: Музеи и училищното историческо образование“. 

На нея бяха поканени Теодора Дудева – старши учител по Физика и математика и Веска Вачкова – старши учител по история и география от Професионалната гимназия по механоелектротехника град Троян .

Темата на доклада „История, физика и математика – успешен опит за междупредметно взаимодействие“, презентиран пред участниците в конференцията предизвика интерес  и заслужени овации. В него те представиха съвместните си инициативи, свързани с иновативни методи на преподаване на съответните дисциплини: „Забавна хронология на физиката“ /2014г/, В търсене на истината за светлината – образователна драма /2016г/(почти всички троянци я гледаха в Нощта на музеите) и интердисциплинария урок „Праистория на математиката с С-14“. Те споделиха и добрата си практика от съвместната работа с Музея на художествените занаяти и приложи изкуства – Троян и Читалище „Наука 1870“ Троян.

Тези , които искат да се запознаят с докладите  могат да потърсят   брой 35 и 36-37 на списание „Диалогът в историята“ 

Двете преподавателки изразяват  своята благодарност за организацията на събитието и поканата към председателя на сдружението  ас. Бистра Стоименова.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button