В седмицата на предприемачеството „Приятели на компютъра“ гостуваха във 2А клас

На 16 ноември, в седмицата на предприемачеството, учениците от групата „Приятели с компютъра” гостуваха във 2а клас  Те разказаха на малките любознайковци защо хората отглеждат плодове и зеленчуци, каква е ползата от здравословното хранене и как да подготвим свой списък за пазаруване. Заедно се включиха в ролевата игра „На пазар”. Групата „Приятели с компютъра” с ръководител Валентина Маринова се финансира по проект „Развитие на способностите на ученици и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специифични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020.

Related Articles

Back to top button