В Троян обединяват усилията си за борба с разпространението на наркотичните вещества сред подрастващите

През последните години се наблюдава известна динамика в основните показатели за  употребата на наркотици в България. Троян е с ясно изразени тенденции на повишаване употребата на наркотични вещества сред подрастващите.

За ограничаването на разпространението и употребата на наркотични вещества, председателят на Общински съвет Троян Николай Тодоров, иницира подписване на споразумение с представители на съответните институции, които имат връзка с решаване на проблема  сред подрастващите в Общината. Това ще стане факт на предстоящото заседание на местния парламент на 30 ноември.

Едни от мерките, които предвиждат да бъдат изпълнени след споразумението са: въвеждането на превантивни програми, провеждане на кампании и обучения с цел да бъдат информирани децата и техните родители за последствията от употребата на психоактивни вещества, особено сред учениците; въвеждане в училищната мрежа на територията на Община Троян, на задължителното изискване от страна на директорите на училища към родителите на учениците им, подписване на декларации изразяващи съгласие, децата им да бъдат тествани за наркотици; организиране предоставянето на частни консултации на темата, засягаща превенцията и борбата срещу ползването и разпространението на наркотични вещества; изготвяне на конкретни идеи за промени в нормативната база на Община Троян, както и предложения за провеждане на дейности от страна на общината, по противодействие разпространението и употребата на психотропни и наркотични вещества и др.

От Общински съвет Троян

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button