Да бъдем добри и толерантни

Седмица, посветена на добротата и толерантността, беше отбелязана с различни инициативи в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

В часа на класа ученици и учители разговаряха за доброто и толерантността. Ученици от всички класове се включиха в обявения от училищната Комисия за противодействие на тормоза, агресията и защита на детето от дискриминация с председател Ветка Василкова, конкурс на тема „Моето добро дело“. Те представиха своите добри дела чрез рисунки и лични творби. С най-добрите бяха изработени табла, които всеки може да  види в коридорите на училището.

Учениците от 2 „б“

клас, Целодневна организация на учебния ден, с учител Силвия Кацарова, изработиха табло за Деня на толерантността.

През целия ден в междучасията звучаха песни за доброто, а във фоайето на училището беше поставен екран, където се редуваха клипове на същата тема.

Учениците от четвъртите класове, Целодневна организация на учебния ден, с учители Бисерка Георгиева и Тонка Стоевска, раздаваха изработени от тях картонени детелини, с написани върху тях правила за толерантно поведение.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button