ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ СЕ ОБУЧАВАХА КАК СЕ ПРАВИ ВЪТРЕШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО

В тематичен курс „Извършване на вътрешна оценка на качеството в образователната институция“ участваха директори на училища от област Ловеч.

Курсът  се проведе в два дни – 16-ти и 17-ти ноември в Рибарица.

Вътрешната оценка на качеството касае различни критерии и показатели, чрез анализа на които се цели подобряване управлението и  осъществяването на образователен процес в училищата.

Директорите имаха възможност да се запознаят с нормативната уредба за вътрешното оценяване, както и практически да разработят някои от критериите по техен избор.

Част от самооценката е обработката на доказателствен материал, след което се предвиждат мерки за подобряването на показателите.

Обучението направи Мариета Гигова от фондация „Международна асоциация за образование и креативност“- София, по инициатива на Регионално управление на образованието (РУО) – Ловеч.

Всеки директор от училищата в Ловешка област, участвал в тематичния курс, получи удостоверение, което му бе връчено от Еленко Начев – началник на РУО – Ловеч.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button