Днес е професионалният празник на българската полиция

Той  е честван за първи път през 1924 г., като инициативата за неговото учредяване принадлежи на софийския градоначалник о.з. подполковник  Георги Кисьов. Тогавашният министър на вътрешните работи и на народното здраве Иван Русев приема идеята му  за определянето на патронен празник на полицията, и под влиянието на Софийския митрополит спира вниманието си на празника на Св. Архангел Михаил.

Писменото мнение на митрополит Стефан изяснява, че: „Този празник, който олицетворява и на небето реда на власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда за патронен празник на полицията, която има за цел като представител на дадената от Бога власт, да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазването на законите в страната, чрез които се гарантира животът, имотът и свободата на гражданите“.

При избора на патрон на полицията натежава аргументът, че Св. Архангел Михаил символизира властта, изпълняваща закона. На 24.09.1924 г. министър Русев нарежда на столичния градоначалник и на всички окръжни управители:

„За патронен празник на цялата полиция в царството се определя денят на Св. Архангел Михаил“.

Честит празник!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button