Запор на доходите под 460 лв няма да се налага

Над 1,7 млн. пенсионери с амнистия от частните съдебни изпълнители (ЧСИ). Това са хората, чиито пенсии в края на октомври не надвишават 400 лв., показва проверка на „Монитор“. Според Гражданския процесуален кодекс (ГПК) запор на доходите не може да се налага на хора със суми под минималната заплата – 460 лв.

В средата на октомври бяха приети промени в ГПК, според които удръжките се определят в зависимост от размера на доход, който се съотнася към минималната заплата. Досега удръжките на работещи и пенсионери зависеха от фиксиран доход, регламентиран в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Така, въпреки че минималната заплата в размер на 460 лв. беше несеквестируем доход, кодексът предвиждаше запор и на длъжници с доходи до 300 лв. Така на хората със суми до 300 лв. се налагаше запор в размер на 1/4, или 75 лв., от дохода, в случай че нямат деца, и 1/5, или 60 лв., ако имат непълнолетни наследници. След промените обаче длъжниците, които получават между 460 и 920 лв., ще се разделят с 1/3 от доходите си, ако нямат деца, или с ¼, в случай че се грижат за непълнолетен наследник. Това означава, че на „клиент“ на ЧСИ, нает на 460 лв., ще му бъдат удържани по 115 лв. или 153 лв. в зависимост от това дали има деца.

Ако доходите на длъжниците варират между 920 лв. и 1800 лв., то запорът им ще бъде между 1/2 или 1/3 в зависимост дали имат деца. Досега този дял на запора се налагаше на работници и пенсионери с доходи между 300 лв. и 600 лв. Тогава означава, че за излезлите в заслужена почивка със сума от 910 лв., колкото е максималната пенсия, удръжката ще бъде 227 лв., вместо досегашните 310 лв, информира в.Монитор.

„Пенсионерите, върху чиито пенсии е наложен запор, ще получат дължимите им пенсии и добавки за ноември 2017 г. с пощенски запис след удържане на съответната сума по запора. За новия размер на удръжката те ще получат и уведомително писмо“, обясниха от Националния осигурителен институт.

https://financebg.com

Related Articles

Back to top button