Започват Климентовите дни 2017-график на събитията

СУ „Св. Климент Охридски”  празнува  своя патронен празник, като  предоставя на учениците  множество събития, в които да изявят себе си, да научат нови неща, да се усетят  като най-значимата част от училищната среда.

Климентови дни  2017 – график на събитията

01.11.2017 г. Поход до м. Баба Стана  за ученици V –VII клас

06.11.2017 г. Интердисциплинарно състезание от  I –ви клас

08.11.2017 г. Чета и разбирам – състезание за ученици от  IV клас

10.11. 2017 г. Аз рисувам – за учениците от II-ри и III-ти клас

16.11.2017 г. Състезание по природни науки за V ,VI, VII и VIII клас

  1. 11. 2017 г. „Урок по родолюбие с Левски и Ботев“ за учениците от V клас
  2. 13.2017 г. Състезание по математика за ученици от IV, VII и XII клас.
  3. 15. 11. 2017 г. Областно състезание по ИТ за ученици от:VI -VII; VIII – IX; Х-XIIклас

15.11.2017 г. Състезание по плуване

20.11.2017 г. Дискусия на английски език – за ученици от профилирани паралелки

21.11.2017 г. Награждаване на победителите

22.11.2017 г. Ученически концерт в Актовата зала

23.11.2017 г. Тържествено отбелязване на патронния празник пред паметника на Свети Климент Охридски в училищния двор.

Related Articles

Back to top button