Започва работа по повишаване на енергийната ефективност на бл. 15 в ж.к. „Лъгът“

На 20.11.2017 г. бяха подписани необходимите документи за откриване на строителна площадка на бл. 15 в ж.к. „Лъгът“, част от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Припомняме, че избраният изпълнител на проекта, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки, е фирма „НСК София“ ЕООД. Стойността на договора с фирмата е 800 562,48 лв. лв. с ДДС за строително-монтажни работи. Дейностите, които ще бъдат реализирани на обекта включват: конструктивно възстановяване/ усилване/ и ремонт, предписани като задължителна мярка за сградата в техническото обследване; подмяна на дограмата, където не е сменена дървената дограма; топлинно изолиране на външни стени, покриви и еркери; подмяна на старите осветителни тела в общите части с енергоспестяващи; Обновяване на общите части – ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка. Ще бъдат извършени и необходимите съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност.

Блок 15 е един от блоковете, в който живущите, в общо 72 жилища, съумяха да подготвят и подадат в срок документите за участие по програмата и скоро ще се радват на обновени жилища и подобрена среда на живот.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button