Започна ремонтът на Община Троян

СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДВЕ ЗНАЧИМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В ГРАД ТРОЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

Община Троян стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.001-0018 „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020″.

Проектът е на обща стойност 858 274,80 лв., от които 671 856,44 лв.европейско съфинансиране, 118 562, 90 лв. национално съфинансиране и 67 855,46 лв. съфинансиране от Община Троян.

Проектът ще допринесе за повишаване енергийната ефективност на двете обществени сгради, за намаляване на техните разходи за енергия, ще спомогне за удължаване на техния жизнен цикъл, както и за подобряването на техния облик

Общинска администрация Троян няма да спре нито ден работа ни увери на редовната си пресконференция кмета на града. В момента  някои отдели са извън Общината, в ОУ“Иван Хаджийски“.

Очаква се в най-скоро време да започне ремонтът и ул. „Г. С. Раковски“№ 55, позната като сградата на Данъчното. Сградата на ул. „Любен Каравелов“№ 42, по-позната като сградата, в която се е помещавало БКС също е в процес  на реновиране.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button