Инструктори от „Атнес“ участваха в семинар

В семинар на тема „Специалната подготовка и правна защита на полицейският служител” проведен в Академия на МВР на 27.10.2017г. участваха инструктори от „Атнес“- Владислав Шишков, Румен Атев и Симеон Дерменджиев.

В семинара се включи и подполковник Красимир Лалев – инструктор в НСО и бивш състезател на троянския клуб.
Лекция на тема „Ползи от обучението по ПЛЗ, стрес и реакция в ситуация на намеса” и практическо обучение по техники на защита , задържане и контрол проведе главният инструктор на министерството г-н Тони Петров, прокурор от СГП в лицето на г-н Дарин Христов изнесе лекция на тема „Правната защита на полицейският служител”.
Целта на обучението беше да се даде начало на дебат за промяна на Закона за МВР по отношение правната защита на полицейският служител след използване на физическа сила и помощни средства и оптимизиране на подготовката на полицаите по видовете специализирани подготовки.
Забел.
Информацията и снимката са взаимствани от сайта на СА на МВР

Related Articles

Back to top button