Ловчалия представи петата си книга в Троян

На 3  ноември 2017 от 17.30 в Информационно-културни център  бе представена поредната книга“Научно-практически коментар“ на  Николай Николов – член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, свързана с антикорупцията.

Той бе представен от зам.председателят на Общинския съвет Росен Веселинов. Той разказа в кратце за д-р Николй Николов, който е земляк  и  е  предпочел първо да представи книгата в Троян, после в другите градове

Пред репортерът на Троян Експрес автора на книгата сподели,че тя е специлизирана литертура,предназначена за определен кръг хора , но може да служи като помагало. Тя е петата книга на тази тема. За рзлика от първата книга е много тънка и по-кратка, последната  дава обяснение подробно на алинеи и точки. Николов предложи няколко пример , които обясни подробно.

Присъстваха кметът на Троян Донка Михайлова , народната предствителка д-р Валентина Александрова, общинските  съветници, граждани.

Много въпроси имаше след увлекателното представяне на книгата.

Кой е Николай Николов

Роден през 1972 г. Завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по право /1995 г./ Доктор по право в СУ „Св. Климент Охридски” /2011 г./ Има двадесет години юридически стаж, от които дванадесет в държавната администрация. Работил е като стажант – съдия, юрисконсулт на община и търговска банка, адвокат, член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през първия ѝ мандат /2005-2010 г./ Завършил курс при административни и съдебни органи във Великобритания и Ирландия, провеждащи производства за гражданска конфискация /2008 г./ Има над 40 научни публикации, от които 4 монографии в областта на административното право и процес, гражданската конфискация и конфликта на интереси, включително във Великобритания. Участва като лектор в семинари, организирани от Националния институт на правосъдието. Назначен от Президента на Република България за член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Related Articles

Back to top button