Николай Николов- член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ще представи новата си книга

На 3  ноември 2017 от 17.30 в Информационно-културни център  ще бъде представена поредната книга на  Николай Николов – член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, свързана с нтикорупцията

Роден през 1972 г. Завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по право /1995 г./ Доктор по право в СУ „Св. Климент Охридски” /2011 г./ Има двадесет години юридически стаж, от които дванадесет в държавната администрация. Работил е като стажант – съдия, юрисконсулт на община и търговска банка, адвокат, член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през първия ѝ мандат /2005-2010 г./ Завършил курс при административни и съдебни органи във Великобритания и Ирландия, провеждащи производства за гражданска конфискация /2008 г./ Има над 40 научни публикации, от които 4 монографии в областта на административното право и процес, гражданската конфискация и конфликта на интереси, включително във Великобритания. Участва като лектор в семинари, организирани от Националния институт на правосъдието. Назначен от Президента на Република България за член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button