Община Тетевен намали просрочения дълг

В  началото на мандата  д-р Мадлен Бояджиева пое община Тетевен с финансови корекции по изпълнените европейски проекти и просрочени задължения от тях на обща стойност 4 784 319 лв.

Към 31.12.2016 г. Община Тетевен намали просрочените задължения на 2 398 347 лв., т.е с половина от тази сума. През 2017г. Министерството на финансите одобри оздравителната програма на община Тетевен и отпусна временен безлихвен заем на стойност 1 100 000 лв. с цел финансово подпомагане. От 32 община в тежко финансово състояние само седем са с одобрени оздравителни планове. Към настоящия момент остана просрочено задължение на община Тетевен в размер на 1 175 928 лв. към Държавен фонд земеделие. Екипът на общината с подкрепата на министерството на финансите работи усилено за изпълнение на оздравителната програма и за изчистване на всички просрочени задължения.

Related Articles

Back to top button