Община Троян продължава да алармира бизнеса за коректно заявяване на съдове за битови отпадъци

Събирането на битови отпадъци е тема, която безспорно предизвиква дискусии в местните общности. Само преди седмица Община Троян обяви началото на проверки, съвместно провеждани с Общинското предприятие „Комунални услуги“.

Отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Троян са уредени в Наредба №7 на Община Троян. Община Троян е проявявала разбиране към бизнеса, като в някои случаи на нужда извозването на битовите отпадъци се е случвало по-често от утвърдения ред. След установяване на системно нарушаване на установените норми, Община Троян е принудена да предприеме определени стъпки. „Ще бъдат засилени проверките и следва да се  има предвид, че ако задължените лица изхвърлят битови отпадъци извън заявените съдове или ползват и други освен тях, то ще заплащат годишна такса определена върху по-голямото от данъчната оценка или отчетната стойност на имота и съответния промил“, каза Ангел Ангелов, заместник-кмет.

„В случаите, в които при извършена проверка е констатирано, че ползваният брой съдове не съответства на декларираните съдове съобразно честотата на събиране, ще се предприемат необходимите мерки към нарушителите“, припомнят още началникът на отдел „Местни приходи“ – Марин Василковски и новият директор на ОП „Комунални услуги“ – Елеонора Тотева.

Община Троян припомня, че стартира и нова онлайн услуга – подаването на декларация и заявление за определяне на такса битови отпадъци.

 

Related Articles

Back to top button