ОП „Комунални услуги“ и Община Троян започват проверки

ОП „Комунални услуги“ и Община Троян започват проверки на заявените от бизнеса съдове за отпадъци и реално използваните

Общинско предприятие „Комунални услуги“ и Община Троян започват проверки. Обект на съвместните проверки ще бъде бизнеса и декларираните съдове за битови отпадъци.

Зачестяват случаите, в които представители на бизнеса заявяват и заплащат по-малко съдове от необходимите за обслужване на бизнеса им, като това на практика води до използване на съдовете, които са предназначени за останалите жители на общината. Това е причина за често препълване на съдовете и невъзможността за използването им от жителите на общината.

На 30.10.2017 г., в съответствие с чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 15 и във връзка с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, кметът на Община Троян издаде заповед с №1377, за събиране и извозване на битовите отпадъци, териториите, на които няма да се извършва услугата, честотата на извозване за 2018 г.  и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Заповедта е публикувана на официалната страница на Община Троян.

Тече срокът, съгласно който всяка година до 30.11. представителите на бизнеса подават в Община Троян Декларация и в ОП „Комунални услуги“ Заявление за определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button