Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Ловеч

Със  Зап.№ 8121К-7734/30.10.2017 г.      е обявявен  конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Ловеч

     На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и член 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
 ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Областна дирекция на МВР – Ловеч
1. Районно управление – Ловеч
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
– полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности.
2. Районно управление – Луковит
Група „Охранителна полиция“
– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.
3. Районно управление – Тетевен
Група „Охранителна полиция“
– полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности.
4. Районно управление – Троян
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
– полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности.
5. Районно управление – Ябланица
Група „Охранителна полиция“
– младши автоконтрольор ІІ – І степен – 2 (две) вакантни длъжности.

Related Articles

Back to top button