Регионална Занаятчийска Камара – Ловеч преизбра Камен Кръстев за свой председател

Регионална Занаятчийска Камара – Ловеч проведе своето годишно отчетно-изборно събрание на 16 ноември 2017 в Информационно-културния център в град Троян.

 На събранието присъстваха майстори-занаятчии от Ловеч, Троян и общинските селища, Априлци.  За пореден (четвърти) управленски мандат, с почти пълно мнозинство от присъстващите, бе избран Камен Кръстев. С амбиции и отговорност поеха своя пост новоизбраните членове на Управителния съвет: Румен Георгиев, Милена Николова, Надежда Христова, Тотю Тотевски, Ваня Григорова, Светослав Русев и Контролния съвет: Марин Вутов, Ралица Йовкова, Цочо Петров. На събранието бяха приети и нови членове на Камарата – млади и талантливи хора, изразители на модерното, приемници на традиции, потомци на стари занаятчийски родове.

Регионална занаятчийска камара – Ловеч (РЗК) е създадена през 2003 г. Организацията е един от учредителите на Националната занаятчийска камара. Основните цели на РЗК са: Да насърчава развитието на занаятите в Област Ловеч като
сплотява, защитава интересите и подпомага занаятчиите, осигурявайки тяхната равнопоставеност и издигайки авторитета на занаятчийския сектор.

Организацията работи в следните направления:

  • Подпомага държавната и общинската администрация в усилията им за насърчаване развитието на занаятите и разработване на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, свързани със занаятите;
  • Подпомага членовете си в организиране и осъществяване на занаятчийското обучение, провежда изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издава майсторски и калфенски свидетелства, съгласно Закона за занаятите;
  • Контролира качеството на занаятчийските услуги и законосъобразността на занаятчийската дейност;
  • Издава удостоверения за произход на изделията, произвеждани в занаятчийските предприятия, както и други удостоверителни документи в случаите, уредени със закон;
  • Води регистър на занаятчиите (чираците, калфите и майсторите);
  • Съдейства за популяризиране на занаятите сред обществеността и най-вече сред младите хора;
  • Оказва подкрепа на хора в неравностойно положение, чрез обучение в занаяти.

 

Развитието на Камарата като организация на занаятчиите се нуждае от общите усилия не само на ръководните й органи, но и на всички свои членове. В един от най-занаятчийските райони на страната, секторът представлява структуроопределящ отрасъл, а занаятчийските предприятия – гръбнак на икономиката. В името на просперитета на сектора, Регионалната Занаятчийска Камара има амбицията да повиши капацитета си за работа на проектен принцип, възползвайки се от възможностите на оперативните програми и множеството донорски програми, отворени в новия програмен период.

„Поемам поста на председател на Камарата с отговорност към гласуваното ми за пореден път доверие и с оптимизъм. Оптимизъм, че потенциалът на занаятчийството може да създава не само лично, но и обществено благо. Историята ни дава доказателства, че занаятчийството не само е работело за икономическия подем на страната ни. Занаятчийството е възпитавало и е създавало добродетели“, заяви Камен Кръстев в края на събранието. Такива послания дават надежда и са особено добре чути в Троян – емблематичен занаятчийски град.

 

Регионална Занаятчийска камара – Ловеч

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button