Учениците от СУ“Васил Левски“ проведоха тренировъчно занятие при“ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР“

Тренировката се проведе от 10,25 часа до 10,50 часа, общо за 25 минути на територията на училището, а участие взеха общо 865 души – ученици, персонал и външни посетители (от общо 979 ученици и персонал).

Бяха отработени следните учебни въпроси:

1. Оповестяване на учениците, персонала и пребиваващите.

2. Оценка на обстановката.

3. Провеждане на спасителни дейности – практическо изпълнение.

Тренировката премина в следния ред:

При съобщението за пожар директорът на училището нареди евакуация без паника и при спазване на необходимия ред и дисциплина. За евакуацията бе съобщено чрез звънец и обхождане на стаите от представители на помощния персонал.

Всички излязохме организирано, само за 4 минути се събрахме на сборния пункт за евакуация – пред централния вход на училището, където бе извършена проверка на излезлите от сградата.

След отработване на учебните въпроси ръков

одителят на тренировката Иван Иванов, заместник-директор на училището, обяви край на тренировката.

На проведения анализ директорът на училището г-жа Русенова направи разбор на действията и поведението на всички, взели участие в тренировъчното занимание. Тя даде много добра оценка за действията на всички и направи следните изводи :

• При изпълнение на практическите дейности персоналът показа отлични умения и навици за справяне с възникналата извънредна ситуация.

• Отстранени са слабости в организирането и провеждането на последната тренировка: подобрен е синхронът на действията между отделните групи; учителите извеждат учениците много бързо и организирано.

• Проверката на присъствието на учениците след приключване на тренировката е полезно и задължително в подобни екстремни ситуации.

Направиха се и някои препоръки:

– Полезно ще бъде да се използва гласово оповестяване чрез училищната уредба, като текстът е подготвен предварително.

– По време на тренировката класните стаи да не се заключват.

– При необходимост да се използват пожарогасители.

Тренировъчното занятие се проведе съгласно чл. 36, ал. 2, т. 2 от Закона за защита при бедствия ( ЗЗБ ).

 

Related Articles

Back to top button