Ученици станаха предприемачи

Послучай Световната седмица на предприемачеството учениците от 11Г клас заедно със своя класен ръководител г-жа Бихрияна Брилска посетиха няколко троянски предприятия. 

На 9 ноември те бяха в „Калинел ЕООД“ – знакова фирма за Троян и една от най-успешните в страната. Тук ги посрещна Катерина Радевска, която отговаря за продажбите с ИКЕА, България.

На 16 ноември бяха посетени две също така важни за общината фирми: „Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД“ и „КОПА Хидросистем ООД“.

Целта на посещенията беше у учениците да се формират управленски умения, да се изгради икономическа и информационна култура.

Световната седмица на предприемачеството е световна инициатива, която стартира през 2008 г. в 77 държави по инициатива на Ewing Marion Kauffman Foundation и Make Your Mark. Целта е да се насърчи предприемачеството и да се подобри образованието на децата и младежите.

Всяка година в продължение на една седмица през месец ноември се провеждат хиляди събития и състезания на местно, национално и световно ниво, които помагат на младите хора да направят следващата стъпка в своето пътешествие в предприемачеството.

Нашето училище също беше част от този световен празник – най-мащабния в света празник на новаторите и предприемачите, които дават живот на идеите си в нови бизнеси, насърчават икономическото развитие и подобряване на благосъстоянието на хората.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button