ВАЖНО!Основни правила за безопасност при използване на пиротехнически изделия – пиратки и фойерверки

Във връзка с предстоящите празници от МВР припомнят основните правила за безопасност при използване на пиротехнически изделия – пиратки и фойерверки:

– Четете и спазвайте инструкциите за употреба, изписани върху пиротехническото изделие;

– Не използвайте видимо повредени пиротехнически изделия или такива с изтекъл срокна годност; 

– Не нарушавайте целостта на изделията, не правете опити за тяхното разделяне или съединяване; 

– Не предоставяйте пиротехнически изделия на деца по никакъв повод;

– Спазвайте указаните задължителни безопасни отстояния от други хора;

– Никога не насочвайте и не хвърляйте фойерверките към хора или животни;

– Не използвайте фойерверките на закрито или в стъклени или метални контейнери;

– Не използвайте самоделно направени фойерверки;

– Препоръчително е, когато използвате пиротехнически изделия, да разполагате с вода или пожарогасител, които да използвате при евентуално възникнал пожар;

– Ако при употреба, пиротехническото изделие не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 15 минути, след което го залейте с вода;

– Погрижете се пиротехническото изделие да е поставено върху твърда, равна повърхност; 

– Бъдете внимателни, ако има силен вятър;

– Не пушете, докато пренасяте пиротехническите изделия;

– Не се препоръчва употребата на алкохол, когато използвате пиротехнически изделия; – Задържането в ръка на възпламенени бомбички, пиратки и фойерверки или в близост до лицето и косата може да предизвика локални изгаряния и травми, натискането им с крак също може да бъде опасно;

– купуването на пиротехнически изделия от нерегламентирани места крие опасност.  

Забранено е използването на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали и в районите на здравни, учебни и социални заведения, храмове и манастири.

Същевременно от МВР отчетоха, че при 303 съвместни проверки за пиротехнически изделия в търговската мрежа , извършени от служители на КОС и експерти от ДАМТН, са открити 25 продукта, несъотвестващи с изискванията; издадени са три заповеди за спиране на фойерверки с нарушена опаковка. От началото на декември служителите на КОС – СДВР пък са извършили 1223 проверки в столицата и са установили 2336 нарушения, свързани с незаконно притежание на пиротехника.

Related Articles

Back to top button