Даниел Сираков е новият(стар) председател на Областния комитет на ВМРО – БНД, област Ловеч

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 02.12.2017 от 11.00 часа в конферентната зала на хотел Троян Плаза**** град Троян се проведе 3-та отчетно –изборна конференция на ВМРО – БНД, област Ловеч.

Гости бяха: Ангел Джамбазки –  Евродепутат и заместник -председател на ВМРО, Юлиян Ангелов  – народен представител, Организационен секретар на ВМРО – БНД и секретар на парламентарната група “Обединени патриоти“ в 44-то Народно събрание, д-р Калин Поповски –  Народен представител, Михаил Петров – председател на Националния  младежки комитет на ВМРО – БНД, Бойко Пъдарски – Зам.Областен управител за област Ловеч и  Татяна Божинова – Зам.Областен управител за област Плевен.   На областната конференция присъстваха делегати от общините Ловеч, Троян, Априлци, Луковит, Угърчин и Ябланица избрани на събрания на Местните организации. Гости имаше и от община Тетевен. Конференцията бе открита от адв.Детелина Сотирова и след приветствия от гостите бе започната деловата работа. Отчет на дейността за изминалия период направи Даниел Сираков – председател на Областния комитет, а финансов отчет – инж.Тихомир Лилов член на Областния комитет.

В трета  точка от дневния ред за избор на ново ръководство,  след направените предложения от делегатите  се пристъпи към гласуване. С единодушие бе преизбран Даниел Сираков, който предложи останалите членове – адвокат Детелина Сотирова за негов заместник, инж.Тихомир Лилов за секретар и за касиер –инж.Поля Христова (от Ловеч), които също бяха избрани без „Против“ и “въздържал се“. Останалите членове  на  ръководството са:  Николай Ненчев -Ябланица, Петър Панчев-Луковит,  Младена Екова –  Угърчин, Светослава Касакова – Априлци

Избрана бе Областна Контролна Комисия в състав: Николай Джачков – Председател,Членове –  Дарина Дочева и Цветан Цветков

Руслана Попсавова

Връзка с обществеността

На ВМРО БНД област Ловеч

 

 

 

 

Related Articles

Back to top button