Кметовете на Троян и Априлци подписаха важен проект за третиране на битови отпадъци

Днес кметовете на Троян и Априлци – Донка Михайлова и Младен Пелов подписаха договор с Министъра на околната среда и водите Нено Димов. Едната е за предварително третиране на битови отпадъци, а другата – компостираща за зелени отпадъци. Съоръженията ще обслужват 35 хил. жители.

6,2 млн. лв. ще струва изграждането на  две инсталации за преработка на отпадъците от Троян и Априлци. Проектът ще бъде финансиран с 4,6 млн. лв. от оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и съфинансиране, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 

 

Инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци ще е с капацитет 6300 тона годишно. Ще бъде изградена и необходимата инфраструктура към площадката. Компостиращата инсталация е проектирана с капацитет 2200 тона годишно.

По проекта ще се осигури необходимата техника за разделно събиране на зелените отпадъци, включително и специализирани автомобили за събирането им.

Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца.

 

Този отговорен и изключително важен проект е за предварително третиране на битови отпадъци и компостиране.

Проектът е основополагащ за  политиката за управление на отпадъците на двете общини за години напред!

Related Articles

Back to top button