Медалистка от СУ“Васил Левски „Троян със стипендия от Община Троян

Общинските съветници гласуваха за  отпускане на стипендия от Фонда за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор здравеопазване за Община Троян на медалистката от СУ“Васил Левски“ Троян Мария Цвяткова.

Тя завърши тази година. Отличничка на випуск 2017, председател на  Ученическия съвет към училището няколко години, танцьорка в ФА“Траяна“ Продължи да учи Медицинския университет Плевен

Предложението за отпускане на стипендия  е на комисията по  “Здравопазване и социална политика“

Във връзка с Решение № 3/02.11.2017 г. на Комисията  към Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, Ви предлагаме да бъде отпусната месечна стипендия от Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, в размер до 60 % от минималната работна заплата за страната месечно, на Мария Цвяткова Цвяткова,  гр. Троян, ул. Незабравка № 64, както и сключването на  предварителен договор с „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, като изплащането на отпуснатите средства започва от месеца, следващ месеца, в който е влязло в сила решението на Общинския съвет по чл. 11 от Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, а съгласно чл. 1, ал. 3 от Правилника, стипендии се изплащат за 5 (пет) месеца от всеки семестър.

То бе  прочетено  от председателя на Общинския съвет Николай Тодоров.

На основание чл. 21 ал.1 т. 14 и т.23 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, както и чл.5 ал.2 от Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, одобрява отпускане на стипендия на лицето Мария Цветкова Цвяткова гр. Троян ул. „Незабравка“ №64, в размер на 60% от минималната работна заплата за страната месечно, 5/пет/ месеца от всеки семестър. Средствата да бъдат осигурени от Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян. Заплащането на стипендията да започне от месеца следващ решението на общинския съвет.

С 28  гласа „ЗА“, без “ „против“ и „въздържали се“ съветниците дадоха зелена светлина. По темата  преди гласуването се изказаха  инж.Марин Радевски(“Бюджет, финанси и икономика”), Розалина Русенова(“Образование, спорт, култура и граждански организации”) и  д-р Дудевска(председател на “Здравопазване и социална политика”), които пожелаха попътен вятър  на Мария Цвяткова

Бе подписан и договора  между Община Троян и стипендиантката , че след завършване на  учебния процес  в Плевен ще  работи в Троян в сферата на здравеопазването.

На снимката – кметът на Община Троян, председателят на Общинския съвет  и председателката на комисията по “Здравеопазване и социална политика“ подписват договора.

 

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button