Община Троян е първенец сред общините по предоставяне на електронни услуги

Държавата въвежда улеснения за гражданите в работата им с администрацията

 

Улеснение за гражданите в работата им с администрацията. От средата на 2018 година няма да се налага да вадим удостоверение за семейно положение, както и документ за липсата на задължения към държавата.

През 2018 г. държавата има намерение да ни освободи от задължението да бъдем куриер между различните администрации. Или поне при набавянето на 12 удостоверения. Сред тях – свидетелство за съдимост, удостоверение за вписване или заличаване на партида в Имотния регистър, удостоверение за размера и вида на пенсията, издавано от НОИ, както и удостоверение за признаване на висше образование, получено в чужбина.

Тези данни администрациите трябва обменят служебно по електронен път. Това става нейно задължение след промяна на 60 закона. 

„Истината е, че електронните услуги за фирми са много добре развити. Услугите, налични за граждани, са чувствително по-малко”, обясни Александър Йоловски, зам.-председател на Държавната агенция „Електронно управление”.

Най-често хората имат вземане даване с администрацията на местно ниво. Община Троян е първенец сред общините по предоставяне на електронни услуги. Тук са решили да спестят  искането на документи, с които общината разполага. А когато се налага, търсят допълнително данни от НАП или НОИ, влизат директно в електронните им системи.

„Община Троян дава на гражданите една еднократна помощ от 200 лв., която е за новородено или осиновено дете. Хората идват и носят само едно единствено заявление. От там ние започваме да се снабдяваме с необходимите документи”, обясни Анита Маринова, началник отдел „Услуги на гражданите в Община Троян”.

Междурегистровият обмен на данни работи и на национално ниво. В София КАТ предоставя на НАП данни за длъжниците, от които не е събрала глобите си.

За да спестят на хората хабенето на излишни нерви и разправии, администраторите на електронното управление, предвиждат въвеждането на нова услуга, с която гражданите да упражняват контрол.

„Ние ще дадем едно мощно оръжие на гражданите да поправят данните, които администрациите държат за тях, ако, разбира се, са грешни”, заяви Александър Йоловски.

Засега тази услуга все още е в проект на разработване и ще бъде тествана през октомври догодина. 

NOVA TV

Related Articles

Back to top button