РАЗЛИЧНАТА 2017-ТА за КК“АТНЕС“Троян

Продължавам да търся мнения за РАЗЛИЧНАТА 2017-ТА. Потърсих и председателят на СПОРТЕН КАРАТЕ – КЛУБ  „А Т Н ЕС“ и секретар на Българската федерация по карате Емил Атев, който сподели:

Имаме  участия в състезания – 26;Национални състезатели – 9;Участия в лагери, семинари,изпити, демонстрации – 9; Картотекирани – 40; Домакински събития – 5; Общ брой практикуващи – 130. Крайният резултат: Общо около 160 медала от различни по вид и ранг състезания в страната и чужбина.

На сесия на Общински съвет Троян бе гласувано решение за награждаване на призьори от Световно първенство по годжу-рю карате в Букурещ, Румъния 2017 година: Пламен Мошеков завоювал златен медал, Рени Димова – златен медал, Десислава Станева завоювала бронзов медал и Стефан Пачков с бронзов медал.           

Каратистите изразяват своята благодарност към общинското  ръководство за ръката, която подават за развитието на спорта в Троян и на каратето като Олимпийски спорт.

Related Articles

Back to top button