Служителите от Община Троян ще бъдат в отпуск

Служителите от общинска администрация Троян на 29.12.2017 г. ще бъдат в отпуск заради  ремонти дейности по изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ № 1“ и необходимостта от спиране на електрическото захранване в Община Троян, ви информираме, че

За осигуряване непрекъснато обслужване на граждани в последния работен ден за годината е осигурено резервно захранване за отдел „Услуги на гражданите“, помещаващ се в центъра за административно обслужване, ще работят и отдел „Местни приходи“ и служители от отдел „Счетоводство“. Това ще гарантира обслужването на гражданите и бизнеса, без да се повлиява от ремонтните дейности.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button