Дебют на Калоян Кюркчиев като стажант – репортер в БТВ – видео

Завършилият  СУ’КЛимент Охридски“Троян Калоян Кюркчиев,  сега студент по  журналистика в едноименното висше заведение в София направи своя дебют в БТВ. 

Като стажант-репортер той взе интервю от четирикратния европейски шампион по бокс 20 годишния Даниел Асенов. Калоян споделя за него: „Имаме нужда от повечето такива добри примери. Носителят  наградата на проф. Гаврилов за родолюбие 2017 е щастлив т работата си в екип с оператора Любомир Димитров. За Калоян репортерството   не е чуждо. Още от ученик той е дописник на спортни  теми към троянските вестници и сайтове.

Калоян Кюркчиев завърши с отличие  трянското училище. Беше знаменосец и активен член в клуба за ДЕБАТИ с ръководител Нели Генкова. Той помогна активно на на вече бившите ученици Любомир Кирилов и Кристиян Стефанов  през 2017 година за организирането на  национално състезание по дебати в Троян.

Да пожелаем успех на стажант-репортера в БТВ Калоян Кюркчиев

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button