Започва изработването на идеен проект за археологически комплекс „Состра“

Кметът Донка Михайлова подписа договор за изработване на идеен проект за археологически комплекс „Состра“

На 12.01.2018 г. кметът на Община Троян г-жа Михайлова и арх. Живко Железов, управител на „ФРИБУЛ” ООД, подписаха договор за „Изработване на ИП – Археологически комплекс „Состра“ – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“.

Остров „Св.Анастасия“ До него се стига с корабче от Бургас

Фирмата , която ще изработи този двуетапен проект е изработила проекта на остров Св.Анастасия край Бургас. Този остров преди 1944 година е бил затвор за политически  затворници. 

Изпълнителят следва да изработи проектната документация двуетапно – предпроектни проучвания и инвестиционно проектиране. Обектите от Археологически комплекс „Состра“, предмет на разработката са Римски кастел и римски път, Римска пътна станция и Посетителски център с паркинг.

В етапа на предпроектните проучвания следва да се извършат голям брой дейности, сред които: систематизация на наличните и други необходими при проектирането исторически данни и данни от археологическите проучвания; площно нивелетно заснемане на всички подлежащи на реставрация и експониране археологически структури и определените им терени, изготвяне на концепция за експониране на обекта и други.

Изработването на Идеен инвестиционен проект за Посетителски център с паркинг е включено в Инвестиционното проектиране. Предвид възможността за разполагане на строителните петна, посетителският център ще се състои от два функционално независими обема: в обхвата на северното ограничително петно, – сграда с функционално съдържание: приемно фоайе с работно място за трима служители, чиито задължения са информационно обслужване на посетителите и екскурзоводство. Фоайето – нормирано за удобно обслужване на двайсетина посетители и с възможност за сядане и разговори със служителите, поставяне на информационни и изложбени стелажи и продажба на сувенири. В обхвата на южното (югоизточно) ограничително петно, ще се проектира сграда, която да се категоризира като мотел.

Стойността на този проект е 48000лв

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button