Младен Мондешки: Аз съм собственик на “Елпром Троян”, развивам го и ще го развивам, защото осъзнавам какво означава за Троян и за България

– Г-н Мондешки, спечелихте наградата на германската
икономика в категория “Иновации”. Какво се крие зад нея?
– Преди всичко искам да благодаря на целия си екип за неуморния
труд и постоянство, както и за това, че винаги ме подкрепят. Те са
визионери, те са хората, които днес променят бъдещето в
машиностроенето. Благодаря и на всички бивши работници и
служители на “Елпром Троян”, защото без наследството, което
имаме, нямаше да постигнем всичко това днес.
За нас Германия е критерий, с който се съобразяваме, така е било,
така и ще бъде.
Първият
електромотор е
създаден в “Елпром
Троян” преди повече
от 70 години
от пионера в машиностроенето – троянеца г-н Марин Стаевски.
Неговите деца и до днес са част от семейството на “Елпром Троян”
и споделят успехите ни. Заслужава внимание фактът, че
прототипът на този първи електромотор се основава на разработка
на концерна “Сименс”, това е вдъхновило човека, на когото дължим
всичко в нашия завод. Това ни кара да се отнасяме и с целия
респект и уважение към Германия. Така “Елпром Троян” бе символ
през изминалия век и като пионер в Индустрия 3.0, признат лидер
на световната сцена.
Троян е третият електрифициран град в България и това е дало
предпоставката за бурната индустриализация през изминалия век.
Троян е център на машиностроенето и ние се гордеем с това, а
“Елпром Троян” е определян като най-големия завод за
електромотори в България и на Балканите. Днес “Елпром Троян” е
пионер и в Индустрия 4.0.

Историята, която имаме зад гърба си, ни задължава да вървим
напред и
да променяме облика
на машиностроенето,
защото сме най-
големите в бранша
Опитът, който имаме, и екипът, който работи за мен – това е
основата на всеки успех. Представете си семейството на “Елпром
Троян”, хиляди хора, които са се взирали в хоризонта и са вървели
и вървят заедно, за да постигнат всичко това, което е реалност
днес. Ето за това ни наричат пионери и визионери в
машиностроенето.
– Индустрия 4.0 е германска програма за създаването на “умни
заводи”. Разкажете повече – какво представлява тази
програма? Вашият завод създава платформата Smart Digital
Monitoring. Прилага ли се тя у нас и на чуждестранния пазар?
– Това е много добър въпрос. Отговорът е да! Ние създадохме умен
завод посредством умни електромотори.
“Елпром Троян” създаде платформата Smart Digital Monitoring
(нарекохме я SDM 30), която се асемблира в рамките на всеки
завод, където киберфизичните системи могат да контролират
физичните процеси, създавайки виртуално копие на физическия
свят, и по този начин могат да се вземат независими,
децентрализирани решения. Така кибер-физичните системи
комуникират и се съгласуват помежду си и с хората в реално време
посредством Cloud – облачна услуга. Това е безценно за всички
структуро определящи инду Следвайте стрии, къдевъв то управлението на риска е
29.01.2018 г. “Елпром Троян” е световен лидер – създадохме първия умен електромотор – 24chasa.bg
https://m.24chasa.bg/mnenia/article/6686443 5/16
от най-високо значение, като в химическата,
нефтопреработвателната, минната, военната, енергийната,
авиационната, фармацевтичната, автомобилната индустрия т.н.
Устройството е препоръчително да се асемблира към всеки
електромотор, а електромоторите са навсякъде. Асемблирането на
SDM 30 е задължително там, където има високо ниво на
замърсяване с химикали, шум, прах, високи или ниски температури,
радиация и т.н, както и на недостъпни, труднодостъпни или
отдалечени от човека места. Устройството е предназначено да е
там, където условията и средата са враждебни за човека. Това
устройство ви гарантира едно, а то е най-важното, че рискът от
авария ще бъде сведен до статистическата нула. Именно затова
това устройство е пионер в индустрията. То е бъдещето, с което
сигурността ще получи друго значение, а грижата за човека ще
придобие ново измерение. Това е достижение на Индустрия 4.0,
това е новият хоризонт в машиностроенето, това е т.нар. умен
завод.
– Какво прави един завод “умен”? Дайте примери с вашия?
– Как се изгражда е
29.01.2018 г. “Елпром Троян” е световен лидер – създадохме първия умен електромотор – 24chasa.bg
https://m.24chasa.bg/mnenia/article/6686443 6/16
неминуемо ще се стигне до авария. Оценявате, че всяка изолирана
авария при сложните системи би довела до извеждане от
експлоатация на цялата система, а оттам преките и косвени щети
ще са колосални по размер, а понякога може да се стигне и по-
далеч – до човешки жертви. Ето тук намираме своето място, ние
осигуряваме преодоляване на всеки подобен риск, това е мястото
на умния мотор, който създадохме за първи път в света на
машиностроенето!
Преди умният завод бе химера, но днес научната фантастика се
превърна в научен факт.
Това е нашата роля. Ние осигуряваме превенцията и управлението
на риска, като посредством този дивайс осигуряваме мониторинг в
реално време на всички процеси, за да може
да бъде сведен до
статистическата нула
рискът от авария и
последващи щети
Това е основната ни цел, зад която заставаме, поставяйки си
целите за следващите 10 години.
– В завода сте развили и институт за иновации и научно-
развойна дейност. С какво се занимава, какви проекти
развива?
– Днес сме в трескава подготовка за отваряне на най-големия
инженерен корпус, който е на 5 етажа и в него ще работят до 100
инженера – хората, които създават бъдещето на “Елпром Троян”.
Следвайте във
29.01.2018 г. “Елпром Троян” е световен лидер – създадохме първия умен електромотор – 24chasa.bg
https://m.24chasa.bg/mnenia/article/6686443 7/16
Всички специалисти в бранша тръгват от “Елпром Троян” и това е
безспорен факт, който е ноторно известен. Всички в България знаят,
че “Елпром Троян” е стандарт и еталон за електромоторите в
страната. В България има над 30 елпрома и това е исторически
факт. Елпром етимологично означава – електрическа
промишленост. Мога да преведа аналогичен пример с винпром –
винарска промишленост, разпознаваме десетки такива в страната,
като всяка е със своята специфика, така е и при нас.
Аз съм собственик
на “Елпром Троян”,
развивам го и ще
го развивам,
защото осъзнавам какво означава за Троян и за България. Това е
символ за моя град, всеки е свързан по някакъв начин с “Елпром
Троян”, всеки е част от семейството му и милее за завода. А това е
голяма отговорност!
За мен работи невероятен екип от специалисти, визионери, тези,
които движат машиностроенето и трасират бъдещето в бранша.
– Какви предимства предлагате на вашите служители, как ги
мотивирате да се развиват?
– В Троян има много будни млади хора, които търсят нови
хоризонти. При нас работят вече трето поколение елпромци, те са
бъдещето и ние се гордеем с това.
От тази година
стартираме програма
Следвайте във
29.01.2018 г. “Елпром Троян” е световен лидер – създадохме първия умен електромотор – 24chasa.bg
https://m.24chasa.bg/mnenia/article/6686443 8/16
за обучение на млади
специалисти в
Германия
– Изнасяте ли в чужбина, каква част от продукцията е за
външния пазар?
– Да, ние сме на международния пазар. Изнасяме както за Европа,
така и Африка, Азия и Америка. В момента сме в експанзия и
прилагаме различни маркетингови модели за различните деривати.
Интересът към нас винаги е бил голям, но сега той е по-голям от
всякога. Планираме изграждане на постоянии представителства в
столиците на няколкото страни, с които приоритетно работим – в
Берлин и Мюнхен, Париж, Рим, Москва, Пекин, Шанхай, Дубай,
Оман и др.
– Лесно ли се прави бизнес в България, доволен ли сте от
бизнес средата? Какво искате да се промени?
– Правителството и местната администрация полагат огромни
усилия, за да подкрепят бизнеса в България и аз оценявам това.
Ролята на Европа във всички тези начинания е осезаема.
Условията за бизнес у нас са съпоставими с тези в другите страни-
членки на ЕС, а възможността за обмен на данни и високи
технологии е може би най-важното предимство, от което всеки би
могъл да се възползва.
Аз гледам по-глобално на бизнеса, като международен и мога да ви
кажа, че работя с невероятни хора, с които правим всичко това,
което представлява Индустрия 4.0.

електромотори в България и на Балканите. Днес “Елпром Троян” епионер и в Индустрия 4.0.

Продължението на интерв'то може да прочетете ТУК

Related Articles

Back to top button