НАП вече публикува списъците на обекти, които ще бъдат запечатани.Има 2 от Троянска община

В специално създадена рубрика може да види справка за всеки обект, в които органите по приходи на НАП са установили данъчни нарушения, съобщиха от Националната агенция на приходите.

За да осигурят и правата на санкционираните, от НАП публикуват предстоящите за запечатване обекти. Така лицето, което ги стопанисва, ще знае, че данъчните ще затворят обекта му. 
Според НАП, публикуването на списък с търговските обекти, които ще бъдат запечатани в сайта на приходната агенция е вид информиране. До същата презумпция води и поставянето на трайно закрепено съобщение на търговския обект, подлежащ на запечатване, уточняват от националната агенция по приходите.

Мярката „Запечатване на обект“ може да бъде наложена до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.

През 2017 г. имаше опити на търговци да избегнат запечатването на обектите си като прехвърлят стопанисването на обекта в рамките на ден на друго юридическо лице. При някои случаи това включва и преназначаване на персонала, прехвърляне на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици.

С последните промени в Закона за ДДС приеха, че данъчните ще запечатват обекта, независимо кой го стопанисва. Това решение ще намали опитите за заобикаляне на закона, уверяват от приходната агенция.

 В списъка към 2 януари 2018 г. има 81 търговски обекта. От троянска община са 2 обекта

Related Articles

Back to top button