Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2018 

Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Бургас 

обявяват  Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2018 

Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен до XII клас). 

Всеки кандидат може  да участвате в двата раздела на конкурса: 

. Поезия – до пет стихотворения 

. Проза – до три разказа 

Творбите не трябва да са публикувани и се изпращат до 31 март, разпечатани в 4 екземпляра. 

Пълния регламент на конкурса можете да изтеглите оттук

Related Articles

Back to top button