ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“ ТРОЯН – НОСИТЕЛ НА ОРДЕН „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 1-ВА И 2-РА СТЕПЕН

ОУ „Иван Хаджийски“ е най-старото училище в Троян. То е жива история на образователното дело в града.  

Укази за носители на ордени

Архивите пазят спомените за хи

ляди троянци, прекрачвали през годините прага му и като ученици, и като учители.

Истинско приключение е да се надзърта в архивите на ОУ „Иван Хаджийски“. Без да искате ставате откриватели на различни находки. Сред тях са два Указа за ордени „Кирил и Методий“, 1-ва и 2-ра степен, на които то е носител.

Според Указите, издадени от Президиума на Народното събрание на Народна Република България, за пръв път училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ 2-ра степен за „дългогодишна просветна дейност и добра учебно-възпитателна работа“. Това се е случило на 21 май 1957 г.

Укази за носители на ордени

Вторият Указ удостоверява, че ОУ „Иван Хаджийски“ е носител на орден „Кирил и Методий“ 1-ва степен по повод 100 години от основаването на училището. Поводът е 24 май, а орденът е връчен на 21 май 1970 г.

Двата ордена, заедно със съпровождащите ги укази, вече са експонирани в дирекцията на ОУ „Иван Хаджийски“. Там те могат да се видят от всички, които имат интерес и проявяват афинитет към живата история.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button