Планови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 22.01-26.01.2018 Г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17 – 21 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

ГУМОЩНИК КЛИНОВЦИ 7, 49, 19, 20, 4, 9, 17, 14, 51, 11, 2, 21, 44, 6, 53, 46, 12, 48, 3, 8,
1, 5, 10, 13, 15, 18; МАХ.РЕКАТА УПИ I КВ.35 ЦАНКО ВЛАХОВСКИ 8, 20, 24, 54, 74, 30,
14, 13, 64, 46, 60, 56, 82, 10, 37, 52, 31, 38, 66, 34, 41, 62, 33, 19, 27, 9, 76, 90, 75, 16, 23,
88, 11, 12, 80, 70, 40, 18, 5, 4 2, 21, 35, 22, 78, 72, 32, 58, 48, 28, 86, 7, 44, 39, 26, 68, 17,
36, 15, 25, 84; ЧАКЪРСКА 33, 6, 67, 61, 72, 3, 64, 54, 58, 90, 92, 95, 48, 91, 98, 5, 60, 59, 15,
77, 94, 83, 73, 1, 7, 55, 56, 88, 76, 87, 145, 50, 19, 104, 84, 68, 89, 69, 78, 97, 52, 82, 70, 86,
65, 62, 85, 102, 71, 79, 74, 81, 75, 100, 11, 63, 57
22.01.2018 09:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изграждане на
съоръжения
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН КВ.ЛИВАДЕТО КЪЩА МИРЧО, КЪЩА АНГЕЛ, КЪЩА ЦАНКО,
КЪЩА РАЙНА, КЪЩА СТОЯН, КЪЩА ЦЕНОМИР, КЪЩА ЙОНКА, КЪЩА ИВАН, КЪЩА
СЪБЧО, КЪЩА ЛИЛИЯ, КЪЩА КАЛЮ, 16, ВИЛА, 5, 56, 3, 80, КЪЩА ТАНЯ,
ПРОМ.СГРАДА, 43, КЪЩА АНЧО, КЪЩА ТОНИМИР, КЪЩА БОЧО, КЪЩА, 7 КЪЩА
ВАЛЯ, КЪЩА ПЕТКО, КЪЩА АСЕН, 8, 19 КЪЩА ВЪЛЧО, 15, КЪЩА ВАСИЛ, 2, КЪЩА
ПЕНКО, КЪЩА ДУШКО, 22, 7, 1, КЪЩА НАЙДЕН, КЪЩА ДАНКА; ЛИВАДЕТО
МАХ.ДУДЕВСКА 8, 1, 16, КЪЩА ВАСИЛ, 13, 58
22.01.2018 12:00 – 16:00 ЧЕЗ – Ремонт и
поддръжка – Ремонт на
електрически
съоръжения
ТЕРЗИЙСКО, ОБЩ. ТРОЯН ГРЪНЧАР 5; ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 78, 81, 84, 89, 70, 76;
ДЯДО ГЕРАСИМ 11, 20, 6, 4, 2, 8, 7, 13, 23, 16, 9, 14, 12; ДЯДО СТАЙКО 7, 30, 14, 6, 9, 20,
4, 11, 10, 12, 32, 18, 24, 8, 26, 22, 2; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 62, 54, 58, 86, 61, 73, 74, 48, 72,
64, 56, 42, 67, 44, 24, 69, 68, 66, 70, ТП6, 20; ИВАН ВАЗОВ 28, 10, 4, 5, 8, 1, 32, 18, 12, 36,
30, 34, 24, 26, 9, 2, 14, 16, 7, 3; МЕСТНОСТ ПЪПРОВЦИ ТЕРЗИЙСКА 38
22.01.2018 09:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изнасяне на
електромерни табла
ГУМОЩНИК КЛИНОВЦИ 7, 49, 19, 20, 4, 9, 17, 14, 51, 11, 2, 21, 44, 6, 53, 46, 12, 48, 3, 8,
1, 5, 10, 13, 15, 18; МАХ.РЕКАТА УПИ I КВ.35 ЦАНКО ВЛАХОВСКИ 8, 20, 24, 54, 74, 30,
14, 13, 64, 46, 60, 56, 82, 10, 37, 52, 31, 38, 66, 34, 41, 62, 33, 19, 27, 9, 76, 90, 75, 16, 23,
88, 11, 12, 80, 70, 40, 18, 5, 4 2, 21, 35, 22, 78, 72, 32, 58, 48, 28, 86, 7, 44, 39, 26, 68, 17,
36, 15, 25, 84; ЧАКЪРСКА 33, 6, 67, 61, 72, 3, 64, 54, 58, 90, 92, 95, 48, 91, 98, 5, 60, 59, 15,
77, 94, 83, 73, 1, 7, 55, 56, 88, 76, 87, 145, 50, 19, 104, 84, 68, 89, 69, 78, 97, 52, 82, 70, 86,
65, 62, 85, 102, 71, 79, 74, 81, 75, 100, 11, 63, 57
23.01.2018 09:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изграждане на
съоръжения
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН КВ.ЛИВАДЕТО КЪЩА МИРЧО, КЪЩА АНГЕЛ, КЪЩА ЦАНКО,
КЪЩА РАЙНА, КЪЩА СТОЯН, КЪЩА ЦЕНОМИР, КЪЩА ЙОНКА, КЪЩА ИВАН, КЪЩА
СЪБЧО, КЪЩА ЛИЛИЯ, КЪЩА КАЛЮ, 16, ВИЛА, 5, 56, 3, 80, КЪЩА ТАНЯ,
ПРОМ.СГРАДА, 43, КЪЩА АНЧО, КЪЩА ТОНИМИР, КЪЩА БОЧО, КЪЩА, 7 КЪЩА
ВАЛЯ, КЪЩА ПЕТКО, КЪЩА АСЕН, 8, 19 КЪЩА ВЪЛЧО, 15, КЪЩА ВАСИЛ, 2, КЪЩА
ПЕНКО, КЪЩА ДУШКО, 22, 7, 1, КЪЩА НАЙДЕН, КЪЩА ДАНКА; ЛИВАДЕТО
МАХ.ДУДЕВСКА 8, 1, 16, КЪЩА ВАСИЛ, 13, 58
23.01.2018 12:15 – 16:00 ЧЕЗ – Ремонт и
поддръжка – Ремонт на
електрически
съоръжения
ТЕРЗИЙСКО, ОБЩ. ТРОЯН ГРЪНЧАР 5; ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 78, 81, 84, 89, 70, 76;
ДЯДО ГЕРАСИМ 11, 20, 6, 4, 2, 8, 7, 13, 23, 16, 9, 14, 12; ДЯДО СТАЙКО 7, 30, 14, 6, 9, 20,
4, 11, 10, 12, 32, 18, 24, 8, 26, 22, 2; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 62, 54, 58, 86, 61, 73, 74, 48, 72,
64, 56, 42, 67, 44, 24, 69, 68, 66, 70, ТП6, 20; ИВАН ВАЗОВ 28, 10, 4, 5, 8, 1, 32, 18, 12, 36,
30, 34, 24, 26, 9, 2, 14, 16, 7, 3; МЕСТНОСТ ПЪПРОВЦИ ТЕРЗИЙСКА 38
23.01.2018 09:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изнасяне на
електромерни табла
ГУМОЩНИК КЛИНОВЦИ 7, 49, 19, 20, 4, 9, 17, 14, 51, 11, 2, 21, 44, 6, 53, 46, 12, 48, 3, 8,
1, 5, 10, 13, 15, 18; МАХ.РЕКАТА УПИ I КВ.35 ЦАНКО ВЛАХОВСКИ 8, 20, 24, 54, 74, 30,
14, 13, 64, 46, 60, 56, 82, 10, 37, 52, 31, 38, 66, 34, 41, 62, 33, 19, 27, 9, 76, 90, 75, 16, 23,
88, 11, 12, 80, 70, 40, 18, 5, 4 2, 21, 35, 22, 78, 72, 32, 58, 48, 28, 86, 7, 44, 39, 26, 68, 17,
36, 15, 25, 84; ЧАКЪРСКА 33, 6, 67, 61, 72, 3, 64, 54, 58, 90, 92, 95, 48, 91, 98, 5, 60, 59, 15,
77, 94, 83, 73, 1, 7, 55, 56, 88, 76, 87, 145, 50, 19, 104, 84, 68, 89, 69, 78, 97, 52, 82, 70, 86,
65, 62, 85, 102, 71, 79, 74, 81, 75, 100, 11, 63, 57
24.01.2018 09:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изграждане на
съоръжения
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ВЪЗРАЖДАНЕ 1, 3; ДРЯНСКА ЧЕШМА 2, 4; ХРИСТО БОТЕВ 147,
143, 222, 173, 157, 153, 177, 185, 175, 220, 145, 216, 171, 214, 212, 179, 155, 218, 151, 210,
149; ЧЕРКОВНА 4, 6
24.01.2018 10:00 – 14:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изнасяне на
електромерни табла
ТЕРЗИЙСКО, ОБЩ. ТРОЯН ГРЪНЧАР 5; ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 78, 81, 84, 89, 70, 76;
ДЯДО ГЕРАСИМ 11, 20, 6, 4, 2, 8, 7, 13, 23, 16, 9, 14, 12; ДЯДО СТАЙКО 7, 30, 14, 6, 9, 20,
4, 11, 10, 12, 32, 18, 24, 8, 26, 22, 2; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 62, 54, 58, 86, 61, 73, 74, 48, 72,
64, 56, 42, 67, 44, 24, 69, 68, 66, 70, ТП6, 20; ИВАН ВАЗОВ 28, 10, 4, 5, 8, 1, 32, 18, 12, 36,
30, 34, 24, 26, 9, 2, 14, 16, 7, 3; МЕСТНОСТ ПЪПРОВЦИ ТЕРЗИЙСКА 38
24.01.2018 09:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изнасяне на
електромерни табла
ГУМОЩНИК КЛИНОВЦИ 7, 49, 19, 20, 4, 9, 17, 14, 51, 11, 2, 21, 44, 6, 53, 46, 12, 48, 3, 8,
1, 5, 10, 13, 15, 18; МАХ.РЕКАТА УПИ I КВ.35 ЦАНКО ВЛАХОВСКИ 8, 20, 24, 54, 74, 30,
14, 13, 64, 46, 60, 56, 82, 10, 37, 52, 31, 38, 66, 34, 41, 62, 33, 19, 27, 9, 76, 90, 75, 16, 23,
88, 11, 12, 80, 70, 40, 18, 5, 4 2, 21, 35, 22, 78, 72, 32, 58, 48, 28, 86, 7, 44, 39, 26, 68, 17,
36, 15, 25, 84; ЧАКЪРСКА 33, 6, 67, 61, 72, 3, 64, 54, 58, 90, 92, 95, 48, 91, 98, 5, 60, 59, 15,
77, 94, 83, 73, 1, 7, 55, 56, 88, 76, 87, 145, 50, 19, 104, 84, 68, 89, 69, 78, 97, 52, 82, 70, 86,
65, 62, 85, 102, 71, 79, 74, 81, 75, 100, 11, 63, 57
25.01.2018 09:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изграждане на
съоръжения
ТЕРЗИЙСКО, ОБЩ. ТРОЯН ГРЪНЧАР 5; ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 78, 81, 84, 89, 70, 76;
ДЯДО ГЕРАСИМ 11, 20, 6, 4, 2, 8, 7, 13, 23, 16, 9, 14, 12; ДЯДО СТАЙКО 7, 30, 14, 6, 9, 20,
4, 11, 10, 12, 32, 18, 24, 8, 26, 22, 2; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 62, 54, 58, 86, 61, 73, 74, 48, 72,
64, 56, 42, 67, 44, 24, 69, 68, 66, 70, ТП6, 20; ИВАН ВАЗОВ 28, 10, 4, 5, 8, 1, 32, 18, 12, 36,
30, 34, 24, 26, 9, 2, 14, 16, 7, 3; МЕСТНОСТ ПЪПРОВЦИ ТЕРЗИЙСКА 38
25.01.2018 09:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изнасяне на
електромерни табла
БЕЛИШ СТАРА ПЛАНИНА 132, 128, 130 25.01.2018 10:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Нови
присъединявания
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН АМБАРИЦА 43, 51, 20, 45, 15, 22, 28, 30, 29, 19, 16, 32, 17, 37, 13,
25, 42, 12, 6, 33, 41, 38, 14, 44, 47, 38А, 36, 31, 8, 18, 10, 35, 34, 11, 39, 2, 26, 24, 4, 21, 49;
ГЕН.КАРЦОВ 466, 349, 450, 448, 462, 474, 494, 331, 301, 343, 299, 486, 458, 347, 271Б,
321, 361, 363, 357, 438, 456, 490, 339, 482, 468, 329, 311, 440, 496, 470, 478, 480, 464, 309,
359, 452, 355, 303, 307, 337, 305, 484, 337А, 327, 323, 460, 454, 498, 365, 442, 345, 317,
446, 319, 353, 313, 476, 335, 444, 333, 472
25.01.2018 10:00 – 14:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изнасяне на
електромерни табла
ГУМОЩНИК КЛИНОВЦИ 7, 49, 19, 20, 4, 9, 17, 14, 51, 11, 2, 21, 44, 6, 53, 46, 12, 48, 3, 8,
1, 5, 10, 13, 15, 18; МАХ.РЕКАТА УПИ I КВ.35 ЦАНКО ВЛАХОВСКИ 8, 20, 24, 54, 74, 30,
14, 13, 64, 46, 60, 56, 82, 10, 37, 52, 31, 38, 66, 34, 41, 62, 33, 19, 27, 9, 76, 90, 75, 16, 23,
88, 11, 12, 80, 70, 40, 18, 5, 4 2, 21, 35, 22, 78, 72, 32, 58, 48, 28, 86, 7, 44, 39, 26, 68, 17,
36, 15, 25, 84; ЧАКЪРСКА 33, 6, 67, 61, 72, 3, 64, 54, 58, 90, 92, 95, 48, 91, 98, 5, 60, 59, 15,
77, 94, 83, 73, 1, 7, 55, 56, 88, 76, 87, 145, 50, 19, 104, 84, 68, 89, 69, 78, 97, 52, 82, 70, 86,
65, 62, 85, 102, 71, 79, 74, 81, 75, 100, 11, 63, 57
26.01.2018 09:00 – 16:00 ЧЕЗ – Инвестиционна
програма – Изграждане на
съоръжения
ТЕРЗИЙСКО, ОБЩ. ТРОЯН ГРЪНЧАР 5; ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 78, 81, 84, 89, 70, 76;
ДЯДО ГЕРАСИМ 11, 20, 6, 4, 2, 8, 7, 13, 23, 16, 9, 14, 12; ДЯДО СТАЙКО 7, 30, 14, 6, 9, 20,
4, 11, 10, 12, 32, 18, 24, 8, 26, 22, 2; ЗАХАРИ СТОЯНОВ 62, 54, 58, 86, 61, 73, 74, 48, 72,
64, 56, 42, 67, 44, 24, 69, 68, 66, 70, ТП6, 20; ИВАН ВАЗОВ 28, 10, 4, 5, 8, 1, 32, 18, 12, 36,
30, 34, 24, 26, 9, 2, 14, 16, 7, 3; МЕСТНОСТ ПЪПРОВЦИ ТЕРЗИЙСКА 38
26.01.2018 09:00 – 16:00 

 

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес https://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button