РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ВиК „Стенето“ ЕООД предизвикаха поява на специфична миризма

Ремонтни работи на 31.01.2018 на центъра на Троян

Вечерта на 30.01.2018  година  на центъра в Троян се усети специфична миризма. Читатели веднага ни сигнализираха. Подадохме сигнала към Общината. Срещнахме се с Таня Рогачева -Главен експерт „Екология“към Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ в Общината. Тя ни поясни причината и цитираме отговорът:

Съобщение относно ремонт на ВиК „Стенето“ ЕООД

All-focus

С оглед намеренията в следващите години да се извърши ремонт на централна градска част, Община Троян и ВиК „Стенето“ ЕООД търсят решение за поетапна реконструкция на подземната инфраструктура.

В момента ВиК „Стенето“ ЕООД извършва рехабилитация на канализационен колектор Ф500 от бетонови тръби, по безизкопна технология, в частта от кафене „Рио“ до пощата, която е иновативна за България. Целта на ремонта е да се повиши пропускателната възможност и живота на колектора. В следващия етап е предвидена реконструкция по безизкопна технология на стоманен водопровод Ф159, която ще се извърши непосредствено преди започване на реконструкция на централна градска част.

Използваната технология предизвика появата на специфична миризма, която някои жители на Троян усетиха във вечерните часове на 30-ти януари. Гражданите не следва да имат опасения за своето здраве, но с цел минимализиране на появилата се неприятна миризма, се препоръчва по-често проветряване на помещенията.

Related Articles

Back to top button