Кметът на Община Троян Донка Михайлова с писмо до кмета на Община Ловеч се извини заради спряна автобусна линия до София

 „Община Троян оценява пропуска за своевременно подаване на информация до Община Ловеч, за което се извинява за причиненото неудобство на пътуващите по линията. Информираме Ви, че съгласно проведените процедури по Закона за обществени поръчки, считано от 01.03.2018 г. фирма ЕТ „Импорт Експорт 2000 – Величко Великов“, гр. Плевен ще извършва превоза на пътници по гореспоменатата линия.“

От писмото става ясно, че фирмата превозвач ЕТ „Грация – Геновева Краева“ преждевременно е прекратила договора си с Община Троян, считано от 05.01.2018 г. Предвид изтичане срока на договорите на 1.03.2018 г., Община Троян още през месец ноември своевременно е пуснала в ход процедурите за избор на изпълнител по открита процедура: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема, Областната транспортна схема на Ловешка област и Общинската транспортна схема на община Троян по обособени позиции“ съгласно Закона за обществени поръчки.

Екипът на сайта също направи запитване по този казус и публикувахме отговорите  на двете Общини.

https://troyanexpress.com/2018/02/09/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84/

 

Related Articles

Back to top button