Общинската администрация е с ново попълнение от млади кадри

От 1 февруари 2018 стажанти започнаха работа в Общинската администрация 

В рамките на девет месеца Диана Дренска, Васил Стойчев и Цвета Михайлова  ще се обучават в различни сфери  от административната дейност. Младите специалисти имат наставници, които да им помагат в изпълнението на задачите. Младежите започват работа в Община Троян по проект „Обучения и заетост за младите хора“

Дамите   са  завършили Великотърновски университет. Цвета  е учила история, но магистратурата й е по специалност“Начална педагогика“ Диана-география и педагогика, Магистър -Регионално развитие

 Васил Стойчев е учил в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов – специалност икономика и е магистър по маркетинг.

Васил Стойчев, Диана Дренска и Цвета Михайлова ще работят съответно в: звено „Земеделие и гори“ (Васил) и Център за подкрепа за личностно развитие (Диана и Цвета).

В първия им работен ден кметът г-жа Михайлова ги поздрави, пожела им успех и изрази надеждата за добра и ползотворна взаимна работа.

В троянската администрация работят 16 служители на възраст до 30 години и 26, които са на възраст между 31 и 40 години. В периода от 2012 г. до момента са назначени 25 от тях. Част от младите кадри са започнали своето кариерно развитие именно от младежки програми за заетост като „Старт в кариерата“. Това дава стимул на стажантите да се докажат като специалисти.

Related Articles

Back to top button