О Б Я В А

„Общински пазари”ЕООД–Троян, уведомява всички заинтересовани, че събира оферти за извършване на услугата: Дизайн и предпечатна подготовка на седмичното издание вестник „Троянски глас”- 8 страници.
Класацията на офертите ще бъде извършена на база най-ниска предложена цена за 1 бр. страница формат А3, без ДДС.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да притежават необходимият за услугата софтуер с валиден лиценз.
2. Да имат опит в областта на дизайна и предпечата.
3. Възложената услуга да се извършва на територията на гр.Троян.

Офертите ще се приемат в срок до 02.03.2018 г. вкл. в администрацията на дружеството гр.Троян, ул.”Опълченска” № 1 А, ет.2. 
Телефони за контакт: 0889436600-управител и 0879816292-счетоводство.

Related Articles

Back to top button