Служителите на Райфазен банк подкрепиха финансово проект на Троянския манастир

На състоялата се деветата кампания за Корпоративна социална отговорност на Райфайзенбанк – “Избери, за да помогнеш” 2017 г бяха събрани 226 152 лева Бяха подпомогнати 23 проекта измежду  които е и проект на Троянски манастир за цяла реставрация на стенописите на Захари Зограф. Служителите на тази банка „отново подкрепиха социално-значими каузи за цялото общество. Тяхната ангажираност освен с лични средства, така и с доброволен труд, показва за пореден път отговорното им отношение към най-нуждаещите се деца и възрастни, към културата и образованието, към опазването на околната среда. За 9-те години, през които инициативата се провежда, сме финансирали осъществяването на 233 проекта, с над 2.7 млн. лв.“, коментира Оливър Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк.. Участвали са  1597 служители на Групата Райфайзен в България

Сумата събрана за реставрацията на стенописите в троянската обител е 4149 лв, съобщиха от манастира.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button