ТРИМА ТРОЯНЦИ ВЕЧЕ СА ПРОФЕСОРИ

Ръководството на Селскостопанска академия Пловдив – председателят на проф. д-р Васил Николов, заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова и главният научен секретар доц. д-р Здравка Петкова връчиха удостоверенията за заемане на академични длъжности доцент и професор и свидетелства за одобрените иновативни продукти на постоянната комисия по иновации и технологии към Селскостопанска академия. Тържествената церемония се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба „Агра 2018”.  Новохабилитираните учени са  и от клон на  Институт по планинско животновъдство и земеделие  Троян са от’Фуражно производство“

Професор д-р Цветослав Николов Миховски
Професор д-р Цветослав Николов Миховски

Професор д-р Цветослав Николов Миховски-завеждащ Фуражно производство.Селекция и агротехника на бобови ливадни треви (видове от р. Trifolium)биоразнообразие, екология и др.

Професор д-р Боряна Георгиева Чуркова
Професор д-р Боряна Георгиева Чуркова

Професор д-р Боряна Георгиева Чуркова– усъвършенстване на основни технологични звена и цялостни технологии за създаване, отглеждане и използване на самостоятелни и смесени тревостои от бобови и житни ливадни треви. Селекция и семепроизводство на звездан.Разработване на екологосъобразни технологии за повишаване на добивите и качеството на фуражите от естествените ливади и пасища.

 

Професор д-р Димитър Кръстев Митев
Професор д-р Димитър Кръстев Митев

Професор д-р Димитър Кръстев Митев – селекция на житни ливадни треви, селекция на синьохибрид-на и жълтохибридна люцерна, технология за самостоятелно и смесено отглеждане на житни ливадни треви

Формулирал е хипотеза относно произхода на видовете, както и върху тяхната дълготрайност, за което има патентовани изобретения

 

Да са им честити научните титли!

 

 

Related Articles

Back to top button