АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЛОВЕЧ ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА НА НИКОЛАЙ ТОДОРОВ

Ловешкият административен съд остави без разглеждане жалбата на Николай Тодоров, срещу Решение № 589 от 21.12.2017 година по Протокол № 27 на Общински съвет Троян, с което на основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23 ал.1 т.4 от ПОДОбС общинският съвет е прекратил предсрочно правомощията му на председател на Общински съвет Троян. Също така ПРЕКРАТИ производството по административно дело № 8 по описа за 2018 година на Административен съд-гр.Ловеч.

Причините за  това решение са, че с разпоредбата на чл.24 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, се овластява общинският съвет да избере свой председател, а с тази на чл.24 ал.3 ЗМСМА предсрочно да го освободи. Решението на общинския съвет за предсрочното освобождаване, както и на избор на нов председател на колективния орган на местното самоуправление, не подлежи на съдебен контрол /чл.24 от ЗМСМА/.

Четвърти административен състав  на ЛАС  отсъди още, че „решението на общинския съвет за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя му не подлежи на съдебен контрол. Председателят на общинския съвет се избира измежду състава на общинските съветници и няма статут на едноличен орган на държавна власт. Правомощията на председателя възникват и се прекратяват от вота на общинските съветници, съгласно изричните норми на чл.21 ал.1 т.3 и чл.24 ал.1 и ал.3 от ЗМСМА.“

Съдиите смятат, че  няма нищо незаконно в тайното гласуване(15 за и 4против) за прекратяване на правомoщията на председател на Общински съвет.

„Взетото решение не представлява по своята същност административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, тъй като не е властническо волеизявление, отнасящо се към подчинен субект.“

Цитират се аналогови случаи на такива жалби, завършили с отхвърляне .

Николай Тодоров ще обжалва.

Източник

Административно Дело
8 от 2018 г.
Предмет: Закон за местното самоуправление и местната администрация
Жалбоподател: Н.В.Т.
Ответник: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ТРОЯН

                                         

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button