ПОЗИЦИЯ НА Българския лекарски съюз ОТНОСНО АРЕСТА НА Д-Р АНТОНИО МАРИНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЗОК ЛОВЕЧ

В ОТГОВОР НА ПОЛУЧЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ – ЛОВЕЧ НА Българския лекарски Съюз ЛОВЕЧ

ДО

Декларацията на Районата колегия на БЛС_Ловеч

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ – ЛОВЕЧ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с постъпила декларация от РЛК Ловеч, относно ареста на д-р Антонио Маринов, председател на РЗОК Ловеч, БЛС изразява своето несъгласие във връзка с показно тиражираната в медийното пространство информация за задържането на председателя на РЗОК Ловеч.

Български лекарски съюз не счита за справедливо срещу уважаван български лекар, с чисто съдебно минало, да бъдат предприемани мерки за процесуална принуда, без наличие на неопровержими данни за виновност, каквито и към настоящия момент не са налице. В допълнение, отчитайки и факта, че д-р Маринов по никакъв начин не е възпрепятствал дейността на органите на МВР, нито е дал повод за възникване на съмнение за укриване и/или осуетяване работата на разследващите органи, поставя под съмнение правилността на наложената принудителна мярка за неотклонение.

Независимо от гореизложеното, Български лекарски съюз заявява, че подкрепя всяко действие за налагане на ефективен контрол за опазване на обществения ред и спазване на постулатите за законност, прогласени в действащата правна уредба, с цел постигане на заложените цели за превенция на инкриминирани деяния, в това число и такива, касаещи здравния сектор у нас.

Водени от изложените по-горе мотиви, БЛС настоява за справедливо разследване и подвеждане под отговорност на всички закононарушители, при категоричното доказване на тяхната вина.

 

 

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button