СУ „Свети Климент Охридски“очаква бъдещите си ученици

Общественият съвет на СУ „Свети Климент Охридски“ даде положително становище за училищния план-прием за 2018/2019 година.

В подготвителната група  ще бъдат приети 5 и 6 годишни деца.

Подготвителната група се намира в обособена част от училището, отделена от класните стаи. Разполага с четири самостоятелни помещения – за провеждане на педагогически ситуации, за игри, спалня и кът за хранене. Помещенията са оборудвани  със съвременни красиви мебели. Заниманията се водят от Снежана Нанкова и Христина Кожухарова – старши учители, обичани и уважавани от децата.

Леман Тенекеджиева и Христина Дункова, учители отдадени на своята работа, за пореден път с трепет  ще прекрачат училищния праг  заедно със своите първокласници. 

Петокласниците ще се обучават в  три паралелки. Избираемите  учебни часове (2,5 часа седмично) са разпределени както следва: 1 час Български език и литература, 1 час Математика, 0.5 часа Английски език.

Училището предлага:

  • Целодневна организация на учебния ден
  • Електронен дневник
  • Богата училищна библиотека
  • Училищен транспорт
  • Здравословно хранене в стола на училището
  • Закрит плувен басейн
  • Възможности за участие в извънкласни форми – втори чужд език, различни видове спорт, мажоретен състав, вокална група, китарен състав, група за танци.

Заявления за приемане се подават  в канцеларията на училището:

Подготвителна група – до 30. 06. 2018 г. /включително/

I клас – до 05. 06. 2018 г. /включително/

V клас – от 01. 06. 2018 г. до 08 .06. 2018 г. включително

Повече информация можете да получите от сайта на училището https://www.svetikliment.com

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button